Viac o uhlikove stope

VÝROBA MATERIÁLOV A  POLOTOVAROV, DODÁVANÝCH Z VIAC AKO 95% ZO ZELENÝCH PREVÁDZOK NA ÚZEMÍ EURÓPSKEJ ÚNIE

Dopad ľudskej činnosti na životné prostredie je jednou z najviac skloňovaných tém súčasnosti, a prelína sa doslova všetkými oblasťami našich životov. S tým je neodmysliteľne spätá uhlíková stopa, ktorú skúmajú a monitorujú nielen ekologickí aktivisti, ale aj odborníci naprieč všetkými odbormi.

Hoci nie sme žiadnymi krajne radikálnymi priaznivcami Green dealu, vždy sme si uvedomovali naliehavosť ochrany prírody a planéty, ktorú máme len jednu, a zamýšľali sa nad možnými negatívnymi vplyvmi nášho podnikania na prostredie, v ktorom žijeme. Z tohto dôvodu sme už v roku 2011 definovali niekoľko jednoduchých zásad, ktorými sa striktne riadi výrobný proces a všetky aktivity našej spoločnosti. Preto okrem bežných a dnes už samozrejmých vecí od triedenia a likvidácie odpadu, energetických úspor až po šetrenie vodou a papierom, sa dôrazne zameriavame na najdôležitejsiu časť, ktorou je:

Výroba z materiálov a polotovarov, dodávaných z viac ako 95% zo zelených prevádzok na území európskej únie.

 

VŠETKO NIEČO STOJÍ

Hoci vyššie popísaná filozofia má množstvo pozitív, ktorými sú:

 • ochrana klímy
 • všeobecná udržateľnosť
 • zníženie uhlíkovej stopy z výroby a dopravy surovín a materiálov
 • podpora zamestnanosti a sebestačnosti v európskom regióne

má tiež svoje negatívne dopady na hospodárske výsledky našej spoločnosti:

 • najmä VYSOKÁ CENA materiálu,

ktorá je spôsobená cenou práce vrátane odvodov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť a sociálnu politiku, cenou emisných kvót, energiou, alebo vysokými nákladmi na ekologizáciu výrobných prevádzok našich dodávateľov.

 

NIE SME LEN KŠEFTÁRMI BEZ SVEDOMIA

O koľko jednoduchšie by bolo, priviezť lacný materiál alebo hotový výrobok z Východu, lacno, bez starostí, a predať ho s maržou rádovo v stovkách percent, tak, ako rad našich konkurentov.

My však ideme svojou cestou. Naše výrobky nie sú vždy tie najlacnejšie, napriek tomu naše obchodné marže patria medzi najnižšie. Odmenou nám však je čisté svedomie, a našim zákazníkom prvotriedna kvalita a servis.

Pýtate sa ešte prečo?

STRUČNE, ABY SME SI O EKOLÓGIU NEVKLADALI DO VRECKA TÝM, ŽE NÁŠ POMYSELNÝ „KOMÍN“, AJ S BIEDOU A VYKORISTOVANÍM ROBOTNÍKOV, PRESUNIEME O PÁR TISÍCOV KILOMETROV ĎALEJ Z DOHĽADU.

Nie! Chceme sa správať zodpovedne, a preto:

 • OCEĽ A VÝROBKY  z nej nakupujeme od producentov zo Slovenska, Poľska a Nemecka
 • HLINÍKOVÉ POLOTOVARY pochádzajú od dodávateľov na Slovensku a v Grécku
 • PLASTOVÉ KOMPOZITY nám dodávajú výrobcovia z Nemecka, Belgicka a Španielska
 • SKLÁRSKE PRODUKTY vozíme zo zlínskej továrne francúszko-japonského výrobcu
 • DREVENÉ PROFILY spracovávajú miestne drevozávody, rezivo pochádza zo SR
 • PLASTOVÉ DOSKY sú produktom českej firmy so zameraním na recykláciu plastov
 • MATERIÁLY NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY dostávame od výrobcov z Rakúska a Švajčiarska
 • SPOJOVACÍ MATERIÁL používame z Česka, Slovenska a Nemecka
 • GUMY A TESNENIE z Českej rupubliky a Slovenska

Materiály, ktoré tvoria menej ako 5% výkonovej spotreby, a nie je možné ich nahradiť žiadnym ekvivalentom regionálneho výrobcu (nikto ich v Európe nevyrába) sú:

 • CYLINDRICKÉ ZÁMKY pre vývesné vitríny
 • LED PÁSKY A NAPÄŤOVÉ ZDROJE na osvetlenie

 

V súčasnosti tieto položky tvoria okolo 1% všetkých výrobných vstupov.

Pokiaľ Vás tento článok čímkoľvek zaujal, či už kladne, alebo inak, budeme radi, keď sa s nami o svoj pohľad podelíte.

Zatiaľ nám držte päste a my budeme tvrdo pracovať, aby sme si získali a udržali Vašu priazeň.

 

Roman Krupil
konateľ spoločnosti